ถ้าไม่มีเต่าหรือวัวอาจจะไม่มีอักษรจีนในปัจจุบัน

ถ้าไม่มีเต่าหรือวัวอาจจะไม่มีอักษรจีนในปัจจุบัน

 

 

Date

30 มิถุนายน 2564

Tags

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจีน