วันวินาศภัย

วันวินาศภัย

    ทุกวันที่ 1 กันยายน จะเป็นวันที่มีการซ้อมป้องกันอุบัติภัยที่เกิดจาก
ธรรมชาติ เช่น การเกิดแผ่นดินไหว พายุไต้ฝุ่นเข้า เป็นต้น เพื่อป้องกัน
ไม่ให้เกิดประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเดิม ในวันที่ 1 กันยายน 1923 ได้เกิด
แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ขึ้นในแถวคันโต ทำให้มีคนเสียชีวิตถึง 99,331 คน
ผู้หายสาบสูญ 43,746 คน ผู้บาดเจ็บ 103,733 คน บ้านเรือนเสียหาย
128,266 หลังคาเรือน และ มีบ้านที่โดนไฟไหม้ 447,128 หลัง

     ดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดเหตุน่าสลดใจดังกล่าวขึ้นอีก ในวันที่ 1 กันยายน
ของทุกปีจึงมีการซ้อมเพื่อทดสอบความพร้อมเมื่อเกิดแผ่นดินไหว และ
ไฟไหม้ ขึ้นทั่วประเทศทั้งเด็กและผู้ใหญ่จะสวมหมวกนิรภัยและซ้อมภายใต้
การดูแลของหน่วยงานของกองดับเพลิง

     ในปัจจุบันในประเทศญี่ปุ่นนั้นได้มีการสร้างที่มี ความสูงมากขึ้นและ
ที่พักอาศัยเริ่มแออัดคับคั่งมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นจึงต้องมีการซ้อมป้องกัน
วินาศภัย ในที่ตึกสูงๆ

     คนญี่ปุ่นมักไปไหนมาไหน พร้อมกับถุงกู้ภัยเพราะ เหตุการ์ณทาง
ธรรมชาตินั้นไม่สามารถกำหนดได้ร่วงหน้า ดังนั้นในการเดินทางไปญี่ปุ่น
ไม่ว่าจะเป้นการท่องเที่ยว หางาน หรือ ศึกษาต่อ ก้ควรมีถุงกู้ภัยติดตัวใว้
ในถุงกู้ภัยจะประกอบด้วย

1. เทียนไข
2. ไม้ขีดไฟหรือไฟแช็ก
3. น้ำดื่ม
4. ขนมปังกรอบ
5. ไฟฉาย
6. กล่องปฐมพยาบาล
7. วิทยุ
8. ผ้าขนหนู
9. ผ้าห่ม
10. ที่เปิดกระป๋อง
11. เงินสด
12. สมุดเงินฝาก
13. บัตรเครดิต

Date

14 ตุลาคม 2564

Tags

ญี่ปู๊น ญี่ปุ่น