เทศกาลงานชมดอกซากุระ

เทศกาลงานชมดอกซากุระ

เทศกาลงานชมดอกซากุระ

      ในงานนี้เราจะได้เห็นดอกซากุระที่สวยงาม และยังได้เห็นประชาชนจำนวนมากหลั่ง
ไหลพากันมาจับจองที่ใต้ต้นซากุระเพื่อมาสังสรรค์กัน ชาวญี่ปุ่นมีความผูกพันกับดอกซากุระ
ตั้งแต่สมัยโบราณ การชมดอกซากุระบานในช่วงเทศกาลฮะนะมิ หรือเทศกาลชมดอกไม้
จึงเสมือนการชื่นชมยินดีกับการมาเยือนของฤดูใบไม้ผลิที่ทุกคนตั้งตาคอย ในวันที่ซากุระ
บาน ทุกคนจะชักชวนกันออกมาเลี้ยงฉลองและร้องรำทำเพลงกันอย่างสนุกสนานใต้ต้น
ซากุระ

ที่มา
      เมื่อสมัยก่อนมีการเล่าขานกันว่า ในสมัย นารา  จะมีแค่เพียงเทศการงานชมดอก
ท้อกัน แต่แล้วเมื่อเวลาผ่านมาถึงในสมัยเฮอัน ก็เกิดเปลี่ยนแปลงกลายมาเป็นเทศกาล
ชมดอกซากุระไปโดยไม่มีสาเหตุ จากผู้ที่ศึกษามากล่าวใว้ว่า ตั้งแต่เดิมนั้น ได้มีเริ่มมา
จากการที่ชาวนา ชาวไร่ นั้น ทุกปีก่อนที่จะลงต้นกล้าใหม่ จะมีการบวงสรวงและขอขมา
กับเจ้าที่เจ้าทางเสียก่อน พิธีนั้นเรียกว่า “พิธี ซากุระโนะซาว่า”  ( เจ้าที่นาข้าว ) เพราะ
พวกชาวไร่ชาวนาเชื่อกันว่า ในต้นซากุระนั้นเป็นที่สิงสถิตของเจ้าที่เจ้าทาง ดังนั้นก็ได้มี
การทำพิธีบวงสรวง โดยการนำเอา เครื่องเส้นบูชาวางใว้ใต้ต้นซากุระ และในระหว่างที่
รอให้ เจ้าที่ ได้กินเครื่องเส้นอยู่นั้นจึงเป็นช่วงเวลาที่ว่าง พวกชาวไร่ ชาวนา ก็เลยใช้เวลา
ให้เป็นเวลาที่มาสังสรรค์กัน และ ชมดอกซากุระไปในตัวเทศกาลดอกไม้นั้นเกิดขึ้นใน
สมัยเฮอัน 

      ว่ากันว่าจะจัดขึ้นเฉพาะในหมู่ของพวก ขุนนาง และ พวกผู้ดีเก่าๆในทุกๆ ปี
ขณะที่ดอกซากุระบานเต็มที่ในเดือน 4 ( เมษายน ) ของทุกปี  จะจัดเป็นช่วงที่มี
อากาศดีที่สุดในรอบปี ในระหว่างที่ พวกขุนนาง นั่งชมดอกซากุระ กับกำลัง สังสรรค์ใน
เทศกาลนั้น ก็ได้มีการจัดแข่งประกวดกลอน ไฮคุ แต่แล้วไม่นานเทศกาลนี้ ก็ถูกนำไป
ลอกเลียนแบบโดย ซามูไร กับ นักรบ จึงทำให้งานเทศกาลนี้เริ่มดังขึ้นมา และ หลังจาก
นั้นเทศกาลนี้ก็ได้กระจายออกไปยัง นอกเมือง

      จึงเรียกได้ว่าในหัวใจของชาวญี่ปุ่นนั้น พวกเขาทั้งหลายนั้นเป็นผู้ที่ชอบการชม
ดอกไม้มาก ที่สุดโลกก็ว่าได้เลยทีเดียวเพราะเท่าที่รู้มานั้นไม่ใช่แต่เพียงจะมีเทศการ
งานชมดอกซากุระ อย่างเดียวในประเทศญี่ปุ่น แต่จะมีเทศการชมดอกไม้หลายอย่าง
มากมายอย่างเช่น เทศการ "งานชมดอกเบญจมาส" "เทศการงานชมดอกซึซึชิ"
"เทศการงานชมดอกจักกุนาเง" ฯลฯ อีกมากมาย

Date

15 ตุลาคม 2564

Tags

ญี่ปู๊น ญี่ปุ่น