เทศกาลล่าปา 腊八节 là bā jié

เทศกาลล่าปา 腊八节 là bā jié

เทศกาลล่าปา 腊八节 là bā jié


เทศกาลล่าปา (腊八节 là bā jié) ตรงกับ ขึ้น 8 ค่ำเดือน 12
เนื่องจากเทศกาลล่าปาอยู่ช่วงปลายฤดูหนาว
พืชผลถูกเก็บเกี่ยว รอเพาะปลูกในฤดูใบไม้ผลิที่กำลังจะมาถึง

ทุกครัวเรือนว่างจากการทำการเกษตร
จึงเตรียมไหว้บรรพบุรุษ และเทพเทวดาฟ้าดิน
ขอให้บรรพบุรุษปกป้องคุ้มครอง
และฟ้าดินประทานโชคลาภ
ให้อากาศดี ฝนตกต้องตามฤดูกาล

ในสมัยโบราณก่อนทำการเซ่นไหว้
จะต้องล่าสัตว์มาเป็นเครื่องสังเวย
จึงเรียกเดือน 12 ว่าเดือนล่า (腊 là)
ซึ่งหมายถึง เดือนแห่งการล่าสัตว์
และเพื่อเซ่นไหว้เทพเจ้า 8 องค์ (八 bā)
ดังนั้น จึงเรียกรวมว่า “ล่าปา” (腊八 làbā)

อีกหนึ่งอย่างที่ขาดไม่ได้ในเทศกาลล่าปา
ก็คือ โจ๊กล่าปา (腊八粥 là bā zhōu)

ส่วนประกอบหลัก คือ
ข้าวผสมกับธัญพืชอย่างน้อย 8 ชนิด

ข้อดีของโจ๊กล่าปา
นอกจากอร่อยแล้ว ยังเป็นอาหารบำรุงชั้นดี ย่อยง่าย
และอุดมไปด้วยสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย
มีสรรพคุณบำรุงสายตา กระเพาะ ไต ปอด หัวใจ และตับ
ช่วยในการขับถ่าย ทำให้นอนหลับง่าย ดีต่อผู้สูงอายุเป็นอย่างมาก

Facebook, YouTube, TikTok,
Instagram, Twitter : @OKLSschool

Date

10 มกราคม 2565

Tags

เทศกาลจีน