ขนมอ้ายวอวอ

ขนมอ้ายวอวอ

 


ขนมอ้ายวอวอ


 

 

    

     ขนมอ้ายวอวอเป็นขนมหวานพื้นเมืองของชาวปักกิ่ง ในอดีตชาวปักกิ่งนิยมทำขนมชนิดนี้ทานกัน
ในช่วงเทศกาลตรุษจีน หรือช่วงฤดูใบไม้ผลิ แต่ปัจจุบันนี้หาทานได้ตลอดทั้งปี

     ขนมชนิดนี้แต่เดิมเป็นขนมในวัง มีประวัติยาวนานกว่า 400 ปี นับย้อนไปได้ถึงสมัยราชวงศ์หมิง
รัชสมัยของจักรพรรดิวั่นลี่ (万历) จากหนังสือ “จั๋วจงจื้อ” (《酌中志》) ซึ่งบันทึกโดยขันทีคนหนึ่ง
นามว่า หลิวญั่วหยีว์ (刘若愚) มีข้อความตอนหนึ่งว่า “ขนมวอวอ ใช้ข้าวเหนียวทำเป็นเปลือก ส่วนไส้
ทำจากงาผสมน้ำตาล แล้วปั้นเป็นลูกกลม”

     ในสมัยราชวงศ์ชิง หลี่กวงถิง (李光庭)ได้บันทึกในหนังสือ “เซียงเยี่ยนเจี่ยอี๋” (《乡谚解颐》)
ว่า “จักรพรรดิพระองค์หนึ่งแห่งราชวงศ์หมิง ทรงโปรดเสวยขนมวอวอ พระองค์ตรัสว่า “ข้าพเจ้าชอบ
ขนมวอวอ” (御爱窝窝) ” ต่อมาผู้คนจึงเรียกขนมนี้ว่า “ขนมอ้ายวอวอ”

      ตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิงขนมอ้ายวอวอจากขนมหวานชาววังได้กลายมาเป็นขนมหวานที่ถูกปากชาว
เมืองปักกิ่ง ซึ่งถูกบันทึกว่าเป็นอาหารที่ชาวบ้านนิยมรับประทานในนิยายเลื่องชื่อแห่งราชวงศ์หมิง อย่าง
จินผิงเหมย (《金瓶梅》)

 

 

Date

27 เมษายน 2564

Tags

บทความจากนิตยสารภาพจีน