กายว่าง ใจไม่ว่าง

กายว่าง ใจไม่ว่าง

 

กายว่าง ใจไม่ว่าง

                                                                                          ภาพจาก
                                                                                          คอลัมน์
                                                                                    วาดโดย

 

 


คนมากมายมีเวลาว่าง     แต่จิตใจกลับไม่ว่าง

 

           

 

Date

27 เมษายน 2564

Tags

เรียนภาษาจีนจากภาพ