คุณมองโลกเป็นสีใด

คุณมองโลกเป็นสีใด

 

คุณมองโลกเป็นสีใด

                                                                                          ภาพจาก
                                                                                          คอลัมน์
                                                                                    วาดโดย

 

 


               คนที่มองโลกในแง่ร้ายมักจะมองเห็นไฟแดงอยู่เสมอ

             คนที่มองโลกในแง่ดีมักจะมองเห็นไฟเขียวอยู่เสมอ

             แต่คนที่มีความสุขอย่างแท้จริงกลับเป็นคนตาบอดสี

 

           

 

Date

27 เมษายน 2564

Tags

เรียนภาษาจีนจากภาพ