81

81

 

81


เหวิน เหวิน ณ สวนชั่งชุน
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

       เทศกาลใหญ่ๆ ของจีน ที่ชาวจีนจะหยุดกันยาวๆ ราว 7-10 วันนั้นมี 3 เทศกาลคือ
เทศกาลตรุษจีน () เทศกาล ( 5-1 ) และเทศกาล ( 10-1 ) อย่าพึ่งแปลกใจนะคะว่า เทศกาลอะไรช่างชื่อแปลกเสียเหลือเกิน

       อย่างที่ทราบกันว่า ในการเรียกวันเดือนปีของชาวจีนนั้นจะต่างจากของไทย โดยจะเรียกจากใหญ่ไปหาเล็ก คือ จากปี เดือนและวัน

       เทศกาล ( 5-1 ) หรือ เทศกาลวันที่ 1 พฤษภาคม ซึ่งก็คือ วันแรงงานแห่งชาติ ( ) นั่นเอง สาธารณรัฐประชาชนจีน เชื่อว่า กรรมกรเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนของสังคม เทศกาลวันแรงงานแห่งชาติจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

         เทศกาล ( 10-1 ) หรือ เทศกาลวันที่ 1 ตุลาคม ซึ่งถือเป็นวันชาติจีน
( ) ในวันนี้เมื่อปี 1949 ประธานเหมาได้สถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนขึ้น ณ จัตุรัสเทียนอันเหมิน

        แล้ว เป็นชื่อเรียกเทศกาลอีกเทศกาลหนึ่งของจีนหรือเปล่า?

         ไม่ใช่เทศกาลแต่อย่างใด หากย้อนเหตุการณ์ไปเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 1927 ได้เริ่มมีการติดอาวุธให้กับกองทัพปลดแอกประชาชนเพื่อต่อต้านพรรคก๊กมินตั๋ง ที่เมืองหนานชัง มณฑลเจียงซี จึงถือวันนี้เป็นวันสถาปนากองทัพปลดแอกประชาชนจีนหรือวันกองทัพจีน และอักษร กลางรูปดาวแดงจึงกลายมาเป็นสัญลักษณ์ของกองทัพจีน ดังนั้นเมื่อเห็น ที่ไหน อย่าแปลกใจที่นั่นย่อมเป็นหน่วยงานของกองทัพจีนอย่างแน่นอน

 


 

โรงละคร 81 (โรงละครของทหาร)

 

แสตมป์ที่ระลึกวันสถาปนากองทัพปลดแอกประชาชนจีน ออกเมื่อ 1 สิงหาคม 1995

 

Date

30 เมษายน 2564

Tags

เรียนภาษาจีนจากภาพ