ศิริมงคล

ศิริมงคล

 

ศิริมงคล


เหวิน เหวิน ณ สวนชั่งชุน
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ท่านผู้อ่านคงสังเกตเห็นว่าชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีน ต่างประดับประดาบ้านเรือนด้วยคำกลอนมงคล ( ) ต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการติดอักษร ซึ่งหมายถึง ศิริมงคล โชคหรือความสุขอีกด้วย หากสังเกตให้ดีๆ ท่านจะเห็นว่า เขามักติดอักษรตัวนี้กลับหัว ท่านทราบหรือไม่ว่าเหตุใดจึงต้องติดกลับหัว?

มีประวัติเล่าเกี่ยวกับการติดอักษร กลับหัวอยู่ 2 ตำนาน ตำนานแรกเชื่อว่า
สมัยจักรพรรดิ์จูหยวนจาง ( ) ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์หมิง พระองค์สั่งให้ใช้อักษร เป็นเครื่องหมายลับสำหรับประหารชาวบ้าน แต่หม่าฮ่องเฮาทรงมีจิตใจงดงามทราบเรื่องเข้า จึงทรงออกอุบายให้ชาวบ้านติดอักษร ไว้หน้าบ้าน รุ่งเช้าเมื่อทหารจะเข้าไปจับกุมชาวบ้าน ปรากฎว่าทุกบ้านต่างติดอักษร ไว้ แต่มีอยู่บ้านหนึ่งที่ติด กลับหัว เมื่อองค์ฮ่องเต้ทรงทราบก็สั่งให้จับทุกคนในบ้านไปประหาร หม่าฮ่องเฮาทรงเห็นว่าเรื่องชักจะไม่ดี จึงกล่าวว่า “ บ้านนั้นทราบว่าพระองค์จะเสด็จมา จึงได้ติดอักษร กลับหัว ( ) เพื่อแสดงว่า
ศิริมงคลได้มาถึง
( ) ” องค์ฮ่องเต้ได้ยินดังนั้น จึงมีรับสั่งให้ปล่อยตัวชาวบ้านไป ต่อมาเมื่อเข้าสู่เทศกาล
ตรุษจีนชาวบ้านต่างนำ มาติดกลับหัวเพื่อเฉลิมฉลองและเพื่อเป็นการระลึกถึงคุณของ
หม่าฮ่องเฮาในครั้งนี้ด้วย

       อักษร แปลว่า “ กลับหัว ” มีเสียงพ้องกับ ที่แปลว่า “ มาถึง ” การติด กลับหัว ซึ่งก็หมายถึง ศิริมงคล โชค หรือความสุขมาถึง

       อีกตำนานหนึ่ง เล่ากันว่าในตำหนักขององค์ชายกง พ่อบ้านประจำตำหนักอยากจะเอาใจองค์ชายกงให้ท่านโปรดปราน ในวันปีใหม่พ่อบ้านจึงสั่งให้คนรับใช้นำ ไปประดับประดาตามประตูและห้องหับต่างๆ แต่มีคนรับใช้คนหนึ่งไม่รู้หนังสือ ติด กลับหัว เมื่อองค์ชายกงทอดพระเนตรเห็นเข้าจึงพิโรธเป็นอย่างยิ่ง โชคดีที่พ่อบ้านเป็นคนมีปฏิภาณไหวพริบดี กล่าวกับองค์ชายกงว่า “ ข้าน้อยได้ยินมาว่าองค์ชายท่านมีอายุยืนและเป็นผู้มีโชควาสนา วันนี้โชควาสนามาถึงแล้วจริงๆ คนที่เดินผ่านไปผ่านมาต่างกล่าวว่า “ โชคมาถึงตำหนักขององค์ชายกง ” (จริงๆ แล้วชาวบ้านพูดว่า ตำหนักขององค์ชายกงติด กลับหัว ( ) แต่พ่อบ้านอธิบายใหม่ว่า มาถึงแล้ว ( )) เมื่อ องค์ชายกงทรงหยุดคิด ก็เห็นจริงตามนั้น และทรงชอบใจมาก จึงไม่ได้ลงโทษบ่าวคนนั้น

แม้จะไม่สามารถพิสูจน์ความน่าเชื่อถือของทั้งสองตำนานได้ แต่ไม่ว่าจะเป็นตำนานใด ต่างก็มีจุดเริ่มต้นจากคนไม่รู้หนังสือ แล้วติดอักษร กลับหัว เกือบนำภัยมาสู่ตัว แต่สุดท้ายด้วยปฏิภาณไหวพริบในทางภาษากลับทำให้กลายเป็นเรื่องมงคลได้

 

ด้านล่างเป็นตัวอย่าง แบบต่างๆ

 

Date

30 เมษายน 2564

Tags

เรียนภาษาจีนจากภาพ