ปั๊มน้ำมัน

ปั๊มน้ำมัน

 


ปั้มน้ำมัน


เหวิน เหวิน ณ สวนชั่งชุน
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

          คือ ปั้มน้ำมัน
        ในภาษาจีน คำว่า นอกจากเป็นคำกริยาที่แปลว่า ยืน แล้ว ยังทำหน้าที่
เป็นคำนาม หมายถึง สถานีหรือปั้มก็ได้ นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นลักษณนาม
หมายถึง ป้าย (เช่น ป้ายรถเมล์)

     ส่วนคำว่า นอกจากแปลว่า เติมน้ำมัน อีกความหมายหนึ่ง คือ สู้ สู้ ใช้พูดตอนเชียร์หรือให้กำลังใจคน

 

Date

30 เมษายน 2564

Tags

เรียนภาษาจีนจากภาพ