รถเมล์

รถเมล์

 


รถเมล์ 

เหวิน เหวิน ณ สวนชั่งชุน
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

       เนื่องจากประเทศจีนมีประชากรจำนวนมาก ระบบขนส่งสาธารณะจึงมีความจำ
เป็นอย่างยิ่ง ในเมืองใหญ่ๆ แม้จะมีระบบรถไฟใต้ดินหรือรถไฟลอยฟ้า แต่ระบบขนส่ง
อย่างรถเมล์ () ก็ยังเป็นที่นิยมของ
ชาวจีน

       เนื่องจากราคาประหยัดและสะดวกสบาย ชาวปักกิ่งมีรถประจำทางใช้ครั้งแรก
เมื่อปีค.ศ. 1921 รถประจำทางยุคแรกเป็นรถราง เส้นทางที่วิ่ง มีความยาว 9 กิโลเมตร

       ปีค.ศ.1935 เปิดเส้นทางรถเมล์สายแรก โดยรถเมล์รุ่นแรกมีเพียง 35 คัน

        นับถึงปีค.ศ. 2008 มีรถเมล์ทั้งหมด 20,904 คัน และทั้งหมดเป็นรถเมล์
สีเขียว (อนุรักษ์ธรรมชาติ)

        รถเมล์ในกรุงปักกิ่งมีทั้งแบบชั้นเดียวและ 2 ชั้น ทั้งแบบใช้แก๊สธรรมชาติ
และใช้ไฟฟ้า (จะเห็นสายระโยงระยางอยู่ตามท้องถนน) รถเมล์ปรับอากาศในปักกิ่ง
ฤดูร้อนเปิดแอร์และฤดูหนาวเปิดเครื่องทำความร้อน

 

ป้ายรถเมล์

      จากภาพเป็นป้ายรถเมล์ในกรุงปักกิ่ง ป้ายรถเมล์ในกรุงปักกิ่งจะให้ข้อมูลและ
รายละเอียดเกี่ยวกับการเดินรถเมล์แต่ละสายค่อนข้างมาก ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้โดยสารเป็นอย่างยิ่ง ไม่ได้บอกเพียงว่ามีสายอะไรผ่านเท่านั้น ทำให้ผู้โดยสาร
ทราบว่าตนเองอยู่ที่ป้ายไหน ต้องนั่งรถสายอะไร นั่งไปกี่ป้ายจะถึงที่หมาย

1 ป้ายรถเมล์แต่ละป้าย (แต่ละจุดจอด) จะมีชื่อป้าย ในภาพ คือ ป้ายมหาวิทยาลัย
ปักกิ่ง ประตูตะวันตก ()

2 สายของรถเมล์ จากป้าย คือ สาย 718 (718 )
3 ชื่อสถานีต้นทาง - สถานีปลายทาง
4 ใช้ตั๋วเดือนไม่ได้ () รถบางสายที่ไม่มีพนักงานเก็บค่าโดยสาร
บนรถที่ป้ายจะมีบอกไว้ด้วย โดยเขียนว่า

5 เวลาที่รถคันแรก () และรถคันสุดท้าย () ออกจากสถานี
6 ป้ายต่างๆ ที่รถเมล์จอด จากภาพขณะนี้อยู่ที่ป้ายเลขที่ 28 ปกติแต่ละป้ายจะ
ห่างกันประมาณ 1 กิโลเมตร
7 ลูกศรชี้ทิศทางการเดินรถ เหนือลูกศรระบุว่า ราคาเริ่มต้นของค่าโดยสารคือภายใน
10 ป้ายแรกหลังจากนั้นราคาจะเพิ่มขึ้น

ตั๋วรถเมล์

        ตั๋วรถเมล์ก็มีการปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ตั้งแต่เป็นตั๋วกระดาษ จนปัจจุบันกลายเป็นบัตรพลาสติกที่หักเงินค่าโดยสารผ่านบัตรโดยสาร (เหมือน
อย่างบัตร BTS และ MRTบ้านเรา)

 

        หากรัฐบาล ขสมก.และกทม.ต้องการปรับปรุงระบบขนส่งมวลชนอย่างรถเมล์
นอกจากคิดแต่จะเปลี่ยนรถเมล์ อยากเสนอให้ปรับเปลี่ยนทั้งระบบ ไม่ว่าจะเป็น
พนักงานขับรถที่มีวินัยและขับอย่างปลอดภัย ลดระยะเวลาในการรอรถ ป้ายรถเมล์
(ไม่จำเป็นต้องเป็นอัจฉริยะหรอก แต่ขอรายละเอียดที่มากกว่าบอกว่าสายอะไรผ่าน)

        นอกจากนี้ ควรเชื่อมระบบขนส่งมวลชนทั้งหมดเข้าด้วยกัน ตั๋วโดยสารใบเดียว
ควรใช้ได้กับทุกระบบอย่างในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้า BTS รถไฟใต้ดิน MRT
รถเมล์และเรือโดยสาร

 

 

 

Date

30 เมษายน 2564

Tags

เรียนภาษาจีนจากภาพ