รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 2562


รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
และสอบสัมภาษณ์
ประจำปีการศึกษา 2562

 

 


รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

ประจำปีการศึกษา 2562

โครงการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณครูชาวไทย ระดับปริญญาตรี

ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เฉวียนโจวและเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน


1. นางสาววรัญญา มโนรถกุล โรงเรียนราชินี

2. นางสาวเบญจรัตน์ องค์คุณารักษ์ โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี

3. นางสาวนงค์ณภัทร์  ธนเมธีกรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา


พิมพ์   อีเมล