สัมมนาครูโรงเรียนในระบบ ประจำปี 2562

 

สัมมนาครูสอนโรงเรียนในระบบ ประจำปีการศึกษา 2562

จัดโดย โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก OKLS

วันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2562

ณ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

OKLS จัดสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนภาษาจีน

ของครูที่สอนโรงเรียนในระบบก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ต่อเนื่องทุกปี

ในปีนี้ได้เชิญ อ. Stuart Kenneth Bailey ชาวอังกฤษ มาเป็นวิทยากร

เพราะเราเชื่อว่า เทคนิคการเรียนการสอนภาษาต่างๆ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ร่วมกันได้

คุณครูได้เรียนรู้ทฤษฎีการสอน เทคนิคการสอน และกิจกรรมทางภาษามากมาย

ทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า มีประโยชน์ต่อการนำไปใช้สอนในห้องเรียนเป็นอย่างมาก

 

สัมมนาครูสอนโรงเรียนในระบบ OKLS 

ให้อะไร มากกว่าที่คุณคิด

 

หากสนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเอง ให้ถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

OKLS กำลังรับสมัครครูประจำ (เพื่อสอนที่จังหวัดอยุธยา) และครูพิเศษเพื่อสอนในสาขาจำนวนมาก

สามารถอ่านรายละเอียดและสมัครได้ที่ ร่วมงานกับ OKLSพิมพ์   อีเมล