นักเรียน OKLS ได้รับทุนการศึกษาขอแสดงความยินดี นักเรียน OKLS ที่ได้รับทุนการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณครูชาวไทยระดับปริญญาตรี
ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว สาธารณรัฐประชาชนจีน

 

 


ขอแสดงความยินดี นักเรียน OKLS

ที่ได้รับทุนการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณครูชาวไทยระดับปริญญาตรี

ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เฉวียนโจวและเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน


1. นางสาววรัญญา มโนรถกุล โรงเรียนราชินี

2. นางสาวเบญจรัตน์ องค์คุณารักษ์ โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี

3. นางสาวนงค์ณภัทร์  ธนเมธีกรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา


พิมพ์   อีเมล