การแข่งขันทักษะภาษาจีน จีนาภิวัตน์ ครั้งที่ 8

 

 

1 โรงเรียน สมัครเข้าร่วมแข่งขันได้ทั้ง 3 ระดับ

แต่ละระดับ สมัครได้ 1 ถึง 3 คนเท่านั้น

每所学校可以报名 3 个等级,每个等级只能报名 1-3 个人


 

สมัครเข้าร่วมแข่งขัน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 (ปิดระบบ)

报名参赛  小学四到六年级
สมัครเข้าร่วมแข่งขัน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 (ปิดระบบ)

报名参赛  初中一到三年级สมัครเข้าร่วมแข่งขัน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 (ปิดระบบ)

报名参赛  高中一到三年级 

รายชื่อนักเรียนผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขัน


พิมพ์   อีเมล