ประชุมคุณครูโรงเรียนในระบบออนไลน์ 2563

 


 

ฝ่ายวิชาการภาษาจีน OKLS
ขอขอบคุณคุณครูทุกท่าน
ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา
ทุ่มเททำงานทั้งรับผิดชอบการสอน
ทำเอกสาร และจัดกิจกรรมต่างๆ
ของทั้ง OKLS และโรงเรียนในระบบอย่างเต็มที่

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูทุกท่าน
ที่ได้รับรางวัลครูดีเด่น
ในปีการศึกษา 2563

ขอให้คุณครูทุกท่านและครอบครัวสุขภาพแข็งแรงนะคะ

Facebook @OKLSschool
YouTube @OKLSschool
TikTok @OKLSschool
Twitter @OKLSschool


พิมพ์   อีเมล