คัดลายมือวันพ่อแห่งชาติ 2564

 

หากไม่สามารถเปิดได้ กรุณาคลิกที่นี่ >>>  โครงการประกวดคัดลายมือ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 2564

สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ >>> สมัครลงทะเบียนเข้าร่วมแข่งขัน


แบบคัดลายมือภาษาจีน

หากไม่สามารถเปิดได้ กรุณาคลิกที่นี่ >>>  ประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-3)

หากไม่สามารถเปิดได้ กรุณาคลิกที่นี่ >>>  ประถมศึกษาตอนต้น (ป.4-6)

หากไม่สามารถเปิดได้ กรุณาคลิกที่นี่ >>>  มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3)

หากไม่สามารถเปิดได้ กรุณาคลิกที่นี่ >>>  มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.4-6)

หากไม่สามารถเปิดได้ กรุณาคลิกที่นี่ >>>  บุคคลทั่วไป


แบบคัดลายมือภาษาญี่ปุ่น 

หากไม่สามารถเปิดได้ กรุณาคลิกที่นี่ >>>  มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3)

หากไม่สามารถเปิดได้ กรุณาคลิกที่นี่ >>>  มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.4-6)

หากไม่สามารถเปิดได้ กรุณาคลิกที่นี่ >>>  บุคคลทั่วไป


ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขันประกวดคัดลายมือ

1. รายชื่อยืนยันล่าสุดเมื่อ วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 18.00 น.
* หากไม่พบรายชื่อ กรุณาติดต่อที่ Line: @OKLS (ระบุชื่อ-นามสกุล ประเภท ระดับชั้น และอีเมล) เพื่อทำการตรวจสอบอีกครั้งค่ะ

2. สแกน QR code เข้ากลุ่มไลน์ตามประเภทที่สมัครไว้ QR code จะส่งไปที่อีเมลของทุกท่านตามที่แจ้งไว้ตอนลงทะเบียน
* หากท่านใดยังไม่ได้รับ QR code เข้ากลุ่มไลน์ Line: @OKLS (ระบุชื่อ-นามสกุล ประเภท ระดับชั้น และอีเมล) เพื่อทำการตรวจสอบอีกครั้งค่ะ

3. ตรวจสอบความถูกต้องของ ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกคนจะได้รับใบประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (e-certificate)
* หากชื่อ - สกุลผิดพลาด ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ผ่านทาง Line: @OKLS ภายในวันที่ 20 ต.ค. 2564 มิฉะนั้นจะไม่สามารถแก้ไขได้อีก

4. ตรวจสอบความถูกต้องของประเภทและระดับชั้นที่เข้าร่วมแข่งขันอีกครั้ง
* หากมีข้อผิดพลาด ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ผ่านทาง Line: @OKLS ภายในวันที่ 20 ต.ค. 2564 มิฉะนั้นจะไม่สามารถแก้ไขได้อีก

5. เจ้าหน้าที่จะส่งแบบฟอร์มตารางคัดลายมือทางอีเมล และส่งเข้ากลุ่มไลน์ ในวันที่ 22 ต.ค. 2564

หมายเหตุ กรณีสละสิทธิ์ ขอให้ผู้สมัครแจ้ง ชื่อ-สกุล ประเภทการแข่งขัน กับเจ้าหน้าที่ทาง Line: @OKLS

เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 09.00 – 18.00 น.
โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก OKLS
กิจกรรมคัดลายมือ ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก มีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม มากถึง 1,254 คน
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและเข้าร่วมโครงการแข่งขันคัดลายมือในครั้งนี้
พบกันวันที่ 25 ตุลาคม 2564 นะคะ

www.OKLS.net
Facebook : @OKLSschool
YouTube : @OKLSschool
Tiktok : @OKLSschool
Twitter : @OKLSschool
Instagram : okls_school
Line: @OKLS

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขันประกวดคัดลายมือภาษาจีน กรุณาคลิกที่นี่ >>>  รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขันประกวดคัดลายมือภาษาจีน

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขันประกวดคัดลายมือภาษาญี่ปุ่น กรุณาคลิกที่นี่ >>>  รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขันประกวดคัดลายมือภาษาญี่ปุ่น

โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก OKLS
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและเข้าร่วมโครงการแข่งขันคัดลายมือในครั้งนี้ค่ะ


ประมวลภาพ

โครงการประกวดคัดลายมือภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 25 ตุลาคม 2564


ประกาศผลการแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน 2564

 

หมายเหตุ
1. ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ 3 ลำดับแรกและรางวัลชมเชย กรุณากรอกข้อมูลที่อยู่ตามลิงก์ด้านล่าง
(ภายในไม่เกินวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564)  เพื่อทาง OKLS จะจัดส่งใบประกาศนียบัตรฉบับจริงพร้อมรางวัลให้ตามที่อยู่
ลิงก์กรอกข้อมูลที่อยู่ >>> คลิกเพื่อเปิด

2. เงื่อนไขผู้ได้รับใบประกาศนียบัตร ได้แก่
    2.1 อัปโหลดไฟล์ภาพผลงานในวันแข่งขัน
    2.2 มีซองจดหมายพร้อมผนึกซองหลังจากหมดเวลาการแข่งขันทันที
    2.3 นำส่งผลงานฉบับจริงมาที่ OKLS
หากมีข้อสงสัย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line OA:@OKLS

ประกาศผลการแข่งขันคัดลายมือภาษาญี่ปุ่น 2564

 
 

หมายเหตุ
1. ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ 3 ลำดับแรกและรางวัลชมเชย กรุณากรอกข้อมูลที่อยู่ตามลิงก์ด้านล่าง
(ภายในไม่เกินวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564)  เพื่อทาง OKLS จะจัดส่งใบประกาศนียบัตรฉบับจริงพร้อมรางวัลให้ตามที่อยู่
ลิงก์กรอกข้อมูลที่อยู่ >>> คลิกเพื่อเปิด

2. เงื่อนไขผู้ได้รับใบประกาศนียบัตร ได้แก่
    2.1 อัปโหลดไฟล์ภาพผลงานในวันแข่งขัน
    2.2 มีซองจดหมายพร้อมผนึกซองหลังจากหมดเวลาการแข่งขันทันที
    2.3 นำส่งผลงานฉบับจริงมาที่ OKLS
หากมีข้อสงสัย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line OA:@OKLS

 

พิมพ์   อีเมล