คัดลายมือวันแม่แห่งชาติ 2565

โครงการประกวดคัดลายมือ
ภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
ประจำปีพุทธศักราช 2565

 

หากไม่สามารถเปิดได้ กรุณาคลิกที่นี่ >>>  โครงการประกวดคัดลายมือ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2565

สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ >>> สมัครลงทะเบียนเข้าร่วมแข่งขัน


ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขันประกวดคัดลายมือ


1. กรุณาตรวจสอบ ชื่อ-นามสกุลให้ถูกต้อง และจดจำรหัสประจำตัวเพื่อกรอกในแบบฟอร์มคัดลายมือ
ผู้เข้าร่วมทุกคนที่ส่งภาพถ่าย คลิปวิดีโอ และผลงานกระดาษตามเวลาที่กำหนดจะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์
* หากชื่อ - สกุลผิดพลาด ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ผ่านทาง Line: @OKLS ภายในวันที่ 22 ก.ค. 2565 มิฉะนั้นจะไม่สามารถแก้ไขได้อีก

2. เมื่อสมัครเรียบร้อยแล้วจะได้รับข้อความส่งไปที่อีเมลตามที่ลงทะเบียนไว้ ขอให้แสกนเข้ากลุ่มไลน์ จาก QR code
ตามประเภทที่สมัครไว้ หากยังไม่ได้เข้ากลุ่มไลน์ กรุณาตรวจสอบอีเมลของท่านอีกครั้ง

3. แบบฟอร์มคัดลายมือและแบบตัวอย่างคัดลายมือจะส่งให้ทางกลุ่มไลน์ใน วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565

4. หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อ Line OA: @OKLS
* เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 08.30 – 17.30 น.

ขอบคุณค่ะ
โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก OKLS

www.OKLS.net
Facebook : @OKLSschool
YouTube : @OKLSschool
Tiktok : @OKLSschool
Twitter : @OKLSschool
Instagram : okls_school
Line: @OKLS


ผู้สมัครทุกท่านกรุณาตรวจสอบรายชื่อของท่านอีกครั้ง

>>> หากไม่มีรายชื่อ กรุณาติดต่อพร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล ภาษาและประเภทที่สมัครมาที่ LineOA @OKLS

>>> ผู้สมัครทุกท่านต้องเข้ากลุ่ม line ตามภาษาและประเภทที่ท่านสมัคร เนื่องจากจะส่งบทคัดและแบบฟอร์ม
ให้ในกลุ่มไลน์เท่านั้น 
หากยังไม่ได้เข้ากลุ่ม line กรุณาตรวจสอบ inbox หรือ junkmail ในอีเมลที่สมัครเข้ามา
QR code เพื่อแสกนเข้ากลุ่ม จะถูกส่งให้ในอีเมลที่สมัคร หากสมัครแล้ว แต่ตรวจสอบทั้ง inbox และ junkmail
แล้วยังไม่ได้รับอีเมล กรุณาติดต่อพร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล ภาษาและประเภทที่สมัครมาที่ LineOA @OKLS


ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน 2565

 
 

พิมพ์   อีเมล