ผลิตสื่อสร้างสรรค์ ผ่าน PowerPoint

 

เชิญชวน คุณครูสอนภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น

ที่สนใจใช้ PPT เป็นสื่อ ในการจัดการเรียนการสอน

ในหัวข้อ ผลิตสื่อสร้างสรรค์ ผ่าน PowerPoint


อบรมออนไลน์ผ่าน Zoom (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายพร้อมรับเกียรติบัตรออนไลน์)
วิทยากร อาจารย์ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก OKLS

รับจำนวนจำกัด รอบละ 40 คน

✔️ รอบที่ 1 วันที่ 13 - 14 ตุลาคม 2565 (สำหรับคุณครูสอนภาษาจีน)
✔️ รอบที่ 2 วันที่ 23 - 24 ตุลาคม 2565 (สำหรับคุณครูสอนภาษาญี่ปุ่น)

🕑  เวลา

  • เช้า 09:00 น. - 12:00 น.
  • บ่าย 13:00 น. - 16:00 น.

💻  คุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรม

  • คุณครูสอนภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
  • ผู้สนใจใช้ Microsoft PowerPoint ทำสื่อการสอน (ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่เชี่ยวชาญ Microsoft PowerPoint แล้ว)
  • เข้าร่วมอบรมและให้ความร่วมมือในเชิงปฏิบัติการได้ครบ ตลอดการอบรม (2 วัน)
  • ผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องมีคอมพิวเตอร์ PC หรือ Notebook Window 10, Microsoft PowerPoint version 2013 ขึ้นไป และมี Internet ที่เสถียร

🗓️  กำหนดการรับสมัคร

  • เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ - 30 กันยายน 2565 (18.00 น.)

✍️  ประกาศรายชื่อเข้าร่วมทางอีเมล และเว็บไซต์ OKLS

  • วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 (18.00 น)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมสำหรับคุณครูภาษาจีน ดาวน์โหลดเกียรติบัตรเข้าร่วมอบรมสำหรับคุณครูภาษาจีน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมสำหรับคุณครูภาษาญี่ปุ่น ดาวน์โหลดเกียรติบัตรเข้าร่วมอบรมสำหรับคุณครูภาษาญี่ปุ่นพิมพ์   อีเมล