คัดลายมือวันแม่แห่งชาติ 2566

 


หากไม่สามารถเปิดได้ กรุณาคลิกที่นี่ >>>
 โครงการประกวดคัดลายมือ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2566

สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ >>> สมัครลงทะเบียนเข้าร่วมแข่งขันคัดลายมือ  คัดลายมือภาษาจีน     #ปิดระบบ

สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ >>> สมัครลงทะเบียนเข้าร่วมแข่งขันคัดลายมือ  คัดลายมือภาษาญี่ปุ่น  #ปิดระบบ

 


ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

ผู้เข้าร่วมการแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน     ผู้เข้าร่วมการแข่งขันคัดลายมือภาษาญี่ปุ่น


ประกาศผลการแข่งขัน

ผู้เข้าร่วมการแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน    ผู้เข้าร่วมการแข่งขันคัดลายมือภาษาญี่ปุ่น 


ประมวลภาพการแข่งขัน

ผู้เข้าร่วมการแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน    ผู้เข้าร่วมการแข่งขันคัดลายมือภาษาญี่ปุ่น


พิมพ์   อีเมล