ค่ายสัมผัสวัฒนธรรมจีนเมืองเฉิงตู

 

ค่ายสัมผัสวัฒนธรรมจีน ณ เฉิงตูและฉงชิ่งโดย OKLS
ร่วมกิจกรรมกับนักเรียนจีน สัมผัสชีวิตครอบครัวชาวจีน เป็นอาสาสมัครเลี้ยงแพนด้า

12 - 27 ตุลาคม 2566 รวม 16 วัน
ปิดรับสมัคร 31 สิงหาคม 2566 หรือจนกว่าจะเต็ม
รับอายุ 12 ปีขึ้นไป คุณครูชาวไทย OKLS ดูแลตลอดการเดินทาง

เรียนภาษาจีน รู้วัฒนธรรม ณ โรงเรียนประถมศึกษาประจำเมืองเฉิงตู
✔️ จับคู่บัดดี้นักเรียนจีน-ไทย
✔️ ร่วมกิจกรรมกับนักเรียนจีน
      ✨ นิทานโบราณจีน
      ✨ เต้นระบำแบบจีน
      ✨ ตัดกระดาษแบบจีน
      ✨ มวยไทเก๊ก
      ✨ ทำเกี๊ยว
      ✨ ปั้นดิน
✔️ สวมชุดฮั่นฝู อ่านแบบเรียนคลาสสิก เขียนอักษรพู่กันจีน
✔️ เยี่ยมบ้านสัมผัสชีวิตครอบครัวชาวจีน
✔️ จบหลักสูตรรับประกาศนียบัตร

ท่องเฉิงตู
✔️ อาสาสมัครเลี้ยงแพนด้า (พร้อมรับใบประกาศฯ)
✔️ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเฉิงตู
✔️ พิพิธภัณฑ์อาหารเสฉวน หัดทำอาหารเสฉวน
✔️ ชมอุปรากรเสฉวนเปลี่ยนหน้า
✔️ อู่โหวฉือ (ศาลเจ้าขงเบ้ง) • ถนนโบราณจิ๋นหลี่
✔️ ถนนคนเดินควนไจ่เซี่ยง • กระท่อมหญ้าตู้ฝู่
✔️ ถนนคนเดินชุนซีลู่ • จัตุรัสเทียนฝู่
✔️ พระใหญ่เล่อซาน

เที่ยวฉงชิ่ง
✔️ ชมทัศนียภาพยามค่ำหงหยาตง
✔️ พิพิธภัณฑ์ซานสยา (พิพิธภัณฑ์ฉงชิ่ง)
✔️ มหาศาลาประชาคมฉงชิ่ง

ค่าใช้จ่ายนี้รวม
✔️ ค่าเรียนภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน
✔️ ค่าโรงแรมที่พัก
✔️ ค่าอาหาร 3 มื้อ ตลอดโครงการ
✔️ ค่าทัศนศึกษา
✔️ ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด
✔️ ค่าธรรมเนียมการทําวีซ่า
✔️ ค่าธรรมเนียมสนามบิน
✔️ ค่าประกันอุบัติเหตุ
✔️ จัดปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง
✔️ มีคุณครูชาวไทยของ OKLS ดูแลตลอดโครงการ


โรงแรมที่พัก


แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

 

เครดิตภาพจากอินเตอร์เน็ต ขอขอบคุณเจ้าของภาพ

 


รวมภาพค่ายสัมผัสวัฒนธรรมจีนเมืองเฉิงตู


พิมพ์   อีเมล