การแข่งขันทักษะภาษาจีนจีนาภิวัตน์ 8

 

 

หากไม่สามารถเปิดโครงการได้ กรุณาคลิก อ่านโครงการจีนาภิวัตน์ ครั้งที่ 8  โครงการแข่งขันทักษะภาษาจีน “จีนาภิวัตน์” ครั้งที่ 8

曼谷语言学院第八届“智慧杯”中国文化知识竞赛

ขอเชิญนักเรียนจากโรงเรียนสายสามัญทั่วประเทศร่วมกิจกรรม  การแข่งขันทักษะภาษาจีน “จีนาภิวัตน์” ครั้งที่ 8

✅ แข่งทักษะ ✅ เล่านิทาน ✅ ร้องเพลง ✅ คลิปสั้น “来我家乡旅游 มาเที่ยวกัน บ้านฉันเอง”


สมัครเข้าร่วม โครงการการแข่งขันทักษะภาษาจีน จีนาภิวัตน์ ครั้งที่ 8

คลิกเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ 


การแข่งขันทักษะภาษาจีน โครงการการแข่งขันทักษะภาษาจีน จีนาภิวัตน์ ครั้งที่ 8

คลิกเพื่อดูการแข่งขันทักษะภาษาจีน


การแข่งขันเล่านิทานภาษาจีน โครงการการแข่งขันทักษะภาษาจีน จีนาภิวัตน์ ครั้งที่ 8

คลิกเพื่อดูการแข่งขันเล่านิทานภาษาจีน


การแข่งขันร้องเพลงภาษาจีน โครงการการแข่งขันทักษะภาษาจีน จีนาภิวัตน์ ครั้งที่ 8

การแข่งขันร้องเพลงภาษาจีน


การแข่งขันคลิปสั้น “来我家乡旅游 มาเที่ยวกัน บ้านฉันเอง” โครงการการแข่งขันทักษะภาษาจีน จีนาภิวัตน์ ครั้งที่ 8

การแข่งขันคลิปสั้น “来我家乡旅游 มาเที่ยวกัน บ้านฉันเอง”


บรรยากาศวันงาน โครงการการแข่งขันทักษะภาษาจีน จีนาภิวัตน์ ครั้งที่ 8

คลิกเพื่อดูปรรยากาศวันงาน  


พิมพ์   อีเมล