Jilin Summer Camp 2020

ขอเชิญน้องๆ มัธยมและผู้สนใจ เรียนภาษาจีน
ติว HSK ทัศนศึกษา ☑ จี๋หลิน ☑ ฮาร์บิน
ณ มหาวิทยาลัยเป่ยหวา (北华大学) จี๋หลิน สาธารณรัฐประชาชนจีน

ย้อนเวลาหาจิ๋นซีกับแฟนพันธ์ุแท้

ขอนำทุกท่านสัมผัสประสบการณ์พิเศษ!!
ย้อนเวลาหาจิ๋นซีกับแฟนพันธ์ุแท้
วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมดำรงราชานุภาพ

ประกวดคัดลายมือภาษาจีน เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่ได้รับรางวัล
โครงการประกวดคัดลายมือ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
ประจำปีพุทธศักราช 2562

การแข่งขันทักษะภาษาจีน จีนาภิวัตน์ ครั้งที่ 7

การแข่งขันทักษะภาษาจีน
จีนาภิวัตน์ ครั้งที่ 
曼谷语言学院第七届“智慧杯”中国文化竞赛

นักเรียน OKLS ได้รับทุนการศึกษาขอแสดงความยินดี นักเรียน OKLS ที่ได้รับทุนการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณครูชาวไทยระดับปริญญาตรี
ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว สาธารณรัฐประชาชนจีน

สัมมนาครูโรงเรียนในระบบ ประจำปี 2562

ทำไม ต้องเชิญฝรั่งมาสอน?
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเอง
ให้ถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 2562


รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
และสอบสัมภาษณ์
ประจำปีการศึกษา 2562

Intensive HSK Prep Camp 2019

ขอเชิญนักเรียน และผู้สนใจเข้าร่วม
ค่ายติวเข้มเตรียมสอบ HSK
Intensive HSK Prep Camp 2019 by OKLS

Beijing Summer Camp 2019

ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมโครงการ
เรียนภาษาจีนและทัศนศึกษาภาคฤดูร้อน
ณ Beijing Yihai International School ปักกิ่ง

Jilin Summer Camp 2019

ขอเชิญน้องๆ มัธยมและผู้สนใจ เรียนภาษาจีน ติว HSK
ทัศนศึกษาภาคฤดูร้อน ณ มหาวิทยาลัยเป่ยหวา (北华大学) จี๋หลิน สาธารณรัฐประชาชนจีน
วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม - วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562

จีนาภิวัตน์ ครั้งที่ 6 ประเภทร้องเพลงจีน

การแข่งขันทักษะภาษาจีน
จีนาภิวัตน์ ครั้งที่ 6
ประเภทร้องเพลงจีน

จีนาภิวัตน์ ครั้งที่ 6 ประเภทเล่านิทานจีน

การแข่งขันทักษะภาษาจีน
จีนาภิวัตน์ ครั้งที่ 6
ประเภทเล่านิทาน
จีน