งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 19

เตรียมตัวให้พร้อม แล้วมาพบกัน
งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 19
(Book Expo Thailand 2014)

โครงการประกวดคัดลายมือวันแม่2557


ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่ได้รับรางวัล
โครงการประกวดคัดลายมือ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
ประจำปีพุทธศักราช 2557

OKLS รับมอบเกียรติบัตรโรงเรียนนอกระบบ

โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก (OKLS)
ได้ รับมอบเกียรติบัตรโรงเรียนนอกระบบ ประเภทวิชาชีพ
ที่จัดตั้งเป็นศูนย์ฝึกอาชีพประจำปีงบประมาณ 2557

งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 42

งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 42
และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 12
มหกรรมหนังสือครั้งใหญ่  พร้อมส่วนลดมากมาย 
 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาภาษาจีน


OKLS มอบทุนการศึกษาภาษาจีน
ณ มหาวิทยาลัยเป่ยหวา มณฑลจี๋หลิน
สาธารณรัฐประชาชนจีน ระยะเวลา 1 ปี 

Summer Jilin 2014

ปิดเทอม 57 นี้
ขอเชิญน้องๆ มัธยมและผู้สนใจเรียนรู้ภาษาจีน (เน้นติวสอบ HSK)
ทัศนศึกษาประเทศจีน และเกาหลี

OKLS เปิดสอนภาษาจีนกลางฟรี

กลับมาอีกครั้ง!!!
OKLS เปิดสอนภาษาจีนกลางฟรี
สำหรับผู้เรียนที่ไม่มีความรู้ภาษาจีนกลาง

Pre-PAT 2013

Pre-PAT เพื่อความเป็นเลิศทางภาษา
เตรียมความพร้อม ก่อนลงสอบสนามจริง (สำหรับนักเรียนชั้น ม.6)
ณ ห้อง 305 อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ 

CHINESE CAMP 2013

CHINESE CAMP  ปิดเทอมหรรษากับภาษาจีน โดย OKLS 
วันที่ 21 – 23 ตุลาคม 2556 (3 วัน 2 คืน)
ณ Brookside Valley Resort