🎅 อยากให้ภาษาดีๆ เริ่มทันที ที่ OKLS

 

 
คริสต์มาส ต้องรอปลายปี
อยากให้ภาษาดีๆ เริ่มทันที ที่ OKLS
เน้นฟัง พูด อ่าน เขียน แปล ได้ผลจริง
ใครๆ ก็เรียนได้


เรียนกลุ่ม คอร์สที่ 2 ลด 20%

☑ เรียนเดี่ยว 20 คาบ  
ราคาพิเศษ 19,900 บาท
 
 

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โทร. 086-341-4840 / 086-368-6220
หรือติดตามข่าวสารโปรโมชั่นอื่นๆ
www.OKLS.net , Facebook:  OKLSSchool , Line:  @OKLS  

 

เรียนภาษาญี่ปุ่น ,เรียนภาษาจีน ,ภาษาจีน ,ภาษาญี่ปุ่น ,เรียนภาษาญี่ปุ่น ,เรียนภาษาจีน ,ภาษาจีน ,ภาษาญี่ปุ่น ,เรียนภาษาญี่ปุ่น ,เรียนภาษาจีน ,<a href=


พิมพ์   อีเมล