สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่


OKLS สำนักงานใหญ่

วันและเวลาทำการ : วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 9.00 - 18.00 น.
(ปิดพักเที่ยง 12.00 - 13.00 น. / ปิดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
             

โทรศัพท์ :   02-939-8944-5 ต่อ 21 

 Facebook :  
facebook.com/OKLSschool


พิมพ์   อีเมล