วันเวลาและสถานที่สอบ


มาทำความรู้จัก YCT  ขั้นตอนการสมัครสอบ  กระบวนการสอบ/ การประกาศผลสอบ  วันเวลาและสถานที่สอบ  

 ยืนยันการลงทะเบียนออนไลน์ ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ YCT วิธีตรวจสอบคะแนน YCT ทางอินเทอร์เน็ต  วันและเวลาสอบ YCT


 การสอบ YCT วัดระดับความความรู้ ความสามารถภาษาจีน  ศูนย์สอบ OKLS ประจำปี 2567 (ครั้งที่ 2)

วันสอบ  
  วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2567
วันเปิดรับสมัคร  
  วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567
วันปิดรับสมัคร  
  วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2567
วันประกาศผล (ออนไลน์)  
  วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2567*** หมายเหตุ

  • หากผู้สมัครสอบโอนเงินค่าสมัครสอบแล้ว กรุณามาสมัครลงทะเบียนออนไลน์ในวันเดียวกัน เพื่อป้องกันที่นั่งเต็ม


    ระบบสมัครสอบ YCT จะปิดระบบเวลา 16.00 น. ของวันที่ปิดรับสมัครที่ประกาศ ในรอบนั้น ๆ
    หรือเมื่อจำนวนที่นั่งสอบในรอบนั้นๆ เต็ม

 


  สถานที่สอบ


ศูนย์สอบวัดระดับภาษาจีน HSK, HSKK (Paper based test) โดย OKLS

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ
ที่อยู่:  99 ถนน บุญศิริ แขวง ศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200


การเดินทาง โปรดเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะเท่านั้น ไม่มีที่จอดรถบริการ

หมายเหตุ:  

  • ผู้สมัครสอบต้องมาถึงห้องสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 45 นาที 
    ผู้สมัครสอบต้องนั่งประจำที่นั่งสอบก่อนสอบอย่างน้อย 30 นาทีบรรยากาศวันสอบ


พิมพ์   อีเมล