วันเวลาและสถานที่สอบ


  วันและเวลาสอบ YCT


การสอบ YCT วัดระดับความความรู้ ความสามารถภาษาจีน  ศูนย์สอบ OKLS ประจำปี 2564

*** หมายเหตุ

 • เนื่องจากการสอบมีเพียงรอบเดียวเท่านั้น ที่นั่งสอบมีจำกัดเพียงระดับละ 20 - 24  ที่นั่งเท่านั้น
  หากผู้สมัครสอบโอนเงินค่าสมัครสอบแล้ว กรุณามาสมัครลงทะเบียนออนไลน์ในวันเดียวกัน เพื่อป้องกันที่นั่งเต็ม

  และการจองสิทธิ์ที่นั่งสอบ YCT สามารถจองได้ 24 ชั่วโมง นับจากวันแรกที่ทำการจองเข้ามาในระบบ


  ระบบสมัครสอบ YCT จะปิดระบบเวลา 16.00 น. ของวันที่ปิดรับสมัครที่ประกาศ ในรอบนั้น ๆ
  หรือเมื่อจำนวนที่นั่งสอบในรอบนั้นๆ เต็ม

 


  เวลาสอบ


เวลาสอบ

    ระดับที่สอบ

เวลาสอบโดยประมาณ

    YCT ระดับ 1 9.00 - 9.35 น. (35 นาที)
    YCT ระดับ 2 9.00 - 9.50 น. (50 นาที)
    YCT ระดับ 3 9.00 - 10.00 น. (60 นาที)
    YCT ระดับ 4   9.00 - 10.25 น. (85 นาที)

 

*หมายเหตุ รวมเวลาสำหรับกรอกข้อมูล 5 นาที

กรุณาตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบที่  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 

 


  สถานที่สอบ


ศูนย์สอบ YCT  โดย OKLSมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
ที่อยู่: ซอย ทองหล่อ 25 ถนน สุขุมวิท แขวง คลองตันเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110


การเดินทาง แนะนำให้โดยสารรถสาธารณะ

หมายเหตุ:  

 • ผู้สมัครสอบต้องมาถึงห้องสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 45 นาที 

 • ผู้สมัครสอบต้องนั่งประจำที่นั่งสอบก่อนสอบอย่างน้อย 30 นาที


 


บรรยากาศวันสอบ


พิมพ์   อีเมล