ทดลองเรียนฟรี
×

ประกาศวันหยุด
×

หลักสูตรติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น JLPT

หลักสูตรติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น JLPT N4 (กลุ่ม)
สรุปคำศัพท์, คันจิ/ไวยากรณ์ที่ออกบ่อยในระดับ N4
เน้นทำแบบฝึกหัดแนวข้อสอบวัดระดับทุกพาร์ท

หลักสูตรติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น JLPT

หลักสูตรติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น JLPT N5 (กลุ่ม)
สรุปคำศัพท์, คันจิ/ไวยากรณ์ที่ออกบ่อยในระดับ N5
เน้นทำแบบฝึกหัดแนวข้อสอบวัดระดับทุกพาร์ท

ติวเข้ม พิชิตไวยากรณ์จีน

OKLS ขอเชิญนักเรียนและผู้สนใจ
ติวไวยากรณ์ภาษาจีน ออนไลน์ ผ่าน Zoom
สำหรับเตรียมสอบ PAT 7.4 และ HSK แบบใหม่ ระดับ 1-6

พร้อมสู้ JLPT ファイト!

พร้อมสู้ JLPT ファイト!
คอร์สติว JLPT (60 ชั่วโมง)
เรียนออนไลน์สดแบบกลุ่ม

Chinese COMBO PAT 7.4 ONLINE

Chinese COMBO
PAT 7.4 ONLINE
เรียนลัด เจาะลึก ตะลุยศึก PATจีน