ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก OKLS เป็นโรงเรียนสอนภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และหลักสูตรภูมิปัญญาตะวันออก ทั้งดนตรีจีน และวาดภาพพู่กันจีนได้รับการรับรองวิทยฐานะ จากกระทรวงศึกษาธิการเปิดทำการครั้งแรก เมื่อวันที่ 3 ต.ค. พ.ศ. 2541 ห้างสรรพสินค้าเสรีเซ็นเตอร์ (ปัจจุบันคือ ห้างพาราไดส์พาร์ค)

เป็นโรงเรียนสอนภาษาจีนแห่งแรกที่เปิดทำการเรียนการสอนบนห้างสรรพสินค้า ซึ่งมีส่วนช่วยปลุกกระแสการเรียนภาษาจีนในประเทศไทยให้เป็นที่นิยมมาจนถึงปัจจุบัน โดยผู้ก่อตั้งโรงเรียนเป็นคณะกรรมการร่างหลักสูตรภาษาจีนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ และได้รับเลือกเป็นผู้บริหารการศึกษาดีเด่น จากสำนักนายกรัฐมนตรี สาธารณรัฐประชาชนจีน

ปัจจุบัน OKLS ขยายสาขาออกไปทั่วกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดด้วยระบบแฟรนไชส์ มีสาขารวมทั้งสิ้น 7 สาขา ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำในธุรกิจโรงเรียนสอนภาษาจีนที่มีสาขามากที่สุดด้วยคุณภาพที่ยอดเยี่ยมทั้งด้านหลักสูตร คณาจารย์ ผู้สอน สิ่งแวดล้อม และการบริการ
Image
นายบัณฑิตย์ โลจนาทร ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน
รับมอบเกียรติบัตรผู้บริหารการศึกษาดีเด่นจาก
ฯพณฯ ฟู่เสวียจาง
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย

ปรัชญาโรงเรียน

ก้าวล้ำนำภาษา เชี่ยวชาญวิทยา พัฒนาสังคม สร้างสมคุณธรรม

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นเป็นโรงเรียนสอนภาษาตะวันออกชั้นนำ ที่มีคุณภาพและชื่อเสียงด้านหลักสูตรการสอน

การจัดการและการบริการ โดยเน้นให้ผู้เรียนเป็นเลิศทั้งด้านภาษาและภูมิปัญญา มีคุณธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคม
Image

รางวัลแห่งคุณภาพ

โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก OKLS
โรงเรียนนอกระบบที่มีระบบการประกันคุณภาพภายในระดับดีมาก
จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กำหนดโครงการดำเนินงานตรวจติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนนอกระบบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนนอกระบบมีระบบการประกันคุณภาพภายใน และสนับสนุนให้โรงเรียนนอกระบบพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง พร้อมประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่โรงเรียนนอกระบบที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่กำหนดนั้น

   สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ได้ดำเนินการตรวจนิเทศ ติดตามประเมินผลคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบที่มีการพัฒนาตามแต่ละมาตรฐาน ในทุกตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพภายใน ผลปรากฏว่า โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออกผ่านเกณฑ์การประเมินเพื่อรับรางวัลโรงเรียนที่มีระบบการประกันคุณภาพภายในอยู่ใน ระดับดีมาก
โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก (ปทุมวัน) 2555

โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก (ปทุมวัน) 2555

โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก  (รัชดาภิเษก) 2555

โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก (รัชดาภิเษก) 2555

โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก (แฟชั่นไอส์แลนด์) 2556

โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก (แฟชั่นไอส์แลนด์) 2556

โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก (แจ้งวัฒนะ) 2557

โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก (แจ้งวัฒนะ) 2557

โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก (รัตนาธิเบศร์) 2557

โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก (รัตนาธิเบศร์) 2557

โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก (คริสตัล) 2557

โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก (คริสตัล) 2557

สมัครเรียนเพื่อรับสิทธิพิเศษ

กรุณาฝากข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับค่ะ

กรุณาระบุ ชื่อ-นามสกุล ด้วยค่ะ
กรุณาเลือก หลักสูตรที่คุณสนใจ ด้วยค่ะ
กรุณาระบุ หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยค่ะ
กรุณาระบุ อีเมล์ของท่าน ด้วยค่ะ
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input