Jilin Summer Camp 2016

ขอเชิญน้องๆ มัธยมและผู้สนใจ เรียนภาษาจีน ติว HSK
ทัศนศึกษาภาคฤดูร้อน ณ มหาวิทยาลัยเป่ยหวา 北华大学 มณฑลจี๋หลิน 30 วัน
และทัศนศึกษา ณ ประเทศเกาหลี 4 วัน วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม - วันพุธที่ 27 เมษายน 2559

เตรียมความพร้อมก่อนสอบ HSK 4

 ติวเข้ม! สอบ HSKระดับ 4 เจาะลึกแนวข้อสอบ วิธีอ่านโจทย์
และเทคนิคลัดต่างๆ มากมาย
โดย ผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์การศึกษาทางไกล สถาบันขงจื่อ

Pre-PAT 2558 กับ OKLS ครั้งที่ 8

Pre-PAT 2558 กับ OKLS ครั้งที่ 8
สำหรับนักเรียนเตรียมความพร้อม
ก่อนลงสอบสนามจริง

ประกวดคัดลายมือภาษาจีน เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่ได้รับรางวัล
โครงการประกวดคัดลายมือ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
ประจำปีพุทธศักราช 2558

Summer Jilin 2015

ขอเชิญน้องๆ นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจเรียนรู้ภาษาจีน ติว HSK
ทัศนศึกษาภาคฤดูร้อน (30 วัน) 
ณ มหาวิทยาลัยเป่ยหวา (北华大学)
จี๋หลิน สาธารณรัฐประชาชนจีน 
และทัศนศึกษา ณ ประเทศเกาหลี (4 วัน)

Summer Beijing 2015

ขอเชิญนักเรียน OKLS และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วม
โครงการเรียนภาษาจีนและทัศนศึกษาภาคฤดูร้อน
ณ วิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง 北京华文学院

Summer Jilin 2015

ปิดเทอม 58 นี้
ขอเชิญน้องๆ มัธยมและผู้สนใจเรียนรู้ภาษาจีน (เน้นติวสอบ HSK)
ทัศนศึกษาประเทศจีน และเกาหลี

OKLS เปิดสอนภาษาจีนฟรี ครั้งที่ ๓

โอกาสดี ๆ กลับมาอีกครั้ง (ปิดรับสมัคร)
หากคุณสนใจเรียนภาษาจีน ฟรี!
ด่วน! จำนวนจำกัด ๑๕ ท่านเท่านั้น

ศาสตร์และศิลป์แห่งการเป็นครูภาษาจีน

หากคุณมีความรู้และสนใจเป็นครูภาษาจีน แต่ยังไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร
หากคุณเป็นครูภาษาจีนอยู่ แต่ต้องการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ ให้เพิ่มขึ้น
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม

Pre-PAT2014

Pre-PAT 2014 กับ OKLS   (ปิดรับสมัคร)
สำหรับนักเรียนเตรียมความพร้อม ก่อนลงสอบสนามจริง
ณ ห้อง 305 อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

สามก๊ก จริงหรือเท็จ ตอน ค้นหาวีรชนที่หล่นหาย

ขอเชิญร่วมงานเสวนา สามก๊ก จริงหรือเท็จ 
ตอน ค้นหาวีรชนที่หล่นหาย
วันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2557เวลา 9.30 – 12.00 น.

รางวัลแห่งคุณภาพ 2557

โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก OKLS
โรงเรียนนอกระบบที่มีระบบการประกันคุณภาพภายในระดับดีมาก
ประจำปี พ.ศ. 2557 จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน