ขั้นตอนการสมัครสอบ


มาทำความรู้จัก YCT  ขั้นตอนการสมัครสอบ  กระบวนการสอบ/ การประกาศผลสอบ  วันเวลาและสถานที่สอบ  

 ยืนยันการลงทะเบียนออนไลน์ ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ YCT วิธีตรวจสอบคะแนน YCT ทางอินเทอร์เน็ต


 


  ขั้นตอนการสมัครสอบ YCT


YCT

 

 

2.1 Scan รูปถ่ายสี (รูปถ่ายนี้จะติดบนใบผลคะแนน ดังนั้น ขอให้รูปถ่ายเป็นทางการและมีความคมชัด)

  • หน้าตรง ขนาด 1 นิ้วครึ่ง (ไม่สวมใส่สิ่งต่างๆ บนใบหน้าหรือศีรษะ)
  • รูปชุดนักเรียน นักศึกษา หรือชุดสุภาพ
  • ฉากหลังสีฟ้าหรือสีขาว
  • ภาพถ่ายปัจจุบัน (เหมือนตอนเข้าสอบมากที่สุด)
  • ห้ามใช้ app แต่งรูป
  • บันทึกชื่อไฟล์เป็นชื่อภาษาอังกฤษของตนเอง
  • หากภาพถ่ายกับผู้เข้าสอบมีลักษณะแตกต่างกันมาก ศูนย์สอบขอตัดสิทธิ์การเข้าสอบ


 

2.2 สแกนหรือถ่ายภาพหลักฐานการโอนเงิน เพื่อใช้ในการยืนยันการลงทะเบียนออนไลน์




3.1 กรุณาอ่านข้อมูลให้ครบถ้วน


3.2 เมื่อท่านได้ดำเนินการ 2 ขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว และกดตกลง จะปรากฏหน้านี้ เพื่อให้กรอกข้อมูล
กรุณากรอกใบสมัครสอบ YCT ให้ถูกต้องและครบถ้วน

 

3.3 เมื่อท่านกรอกข้อมูลยืนยันการลงทะเบียน YCT กับ OKLS ครบถ้วน และกดยืนยันแล้ว
จะปรากฏหน้านี้ขึ้นมา แสดงว่า การยืนยันการลงทะเบียน YCT ของท่านสมบูรณ์แล้ว

*** หมายเหตุ

  • ระบบสมัครสอบ YCT
    จะปิดระบบเวลา 16.00 น. ของวันที่ปิดรับสมัครที่ประกาศ ในรอบนั้น ๆ หรือเมื่อจำนวนที่นั่งสอบในรอบนั้นๆ เต็ม





 


บรรยากาศวันสอบ


พิมพ์   อีเมล