จีนาภิวัตน์ ครั้งที่ 6 ประเภททักษะภาษาจีน

การแข่งขันทักษะภาษาจีน
จีนาภิวัตน์ ครั้งที่ 6
ประเภททักษะภาษาจีน

การแข่งขันทักษะภาษาจีน จีนาภิวัตน์ ครั้งที่ 6

การแข่งขันทักษะภาษาจีน
จีนาภิวัตน์ ครั้งที่ 6
曼谷语言学院第六届“智慧杯”中国文化竞赛

OKLS ฉลองครบรอบ 20 ปี

OKLS ฉลองครบรอบ 20 ปี
ก้าวไกล ก้าวไปด้วยกัน Go Farther Together
วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 ณ เรือริเวอร์ไซด์ 4 โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

曼谷语言学院 20 年校庆教师培训讲座

曼谷语言学院 20 年校庆教师培训
开讲时间: 2018年10月25 - 26日 (09.00 - 16.00)
培训地点: 朱大校友会 (สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

คัดลายมือภาษาจีน เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2561

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่ได้รับรางวัล
โครงการประกวดคัดลายมือ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
ประจำปีพุทธศักราช 2561

Intensive HSK Prep Camp 2018 by OKLS

ขอเชิญนักเรียน และผู้สนใจเข้าร่วม ค่ายติวเข้มเตรียมสอบ HSK
Intensive HSK Prep Camp 2018 by OKLS
ณ OKLS Siam Paragon และสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ได้รับทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณครูชาวไทยขอแสดงความยินดี
ผู้ได้รับทุนการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณครูชาวไทยระดับปริญญาตรี

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 2561รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
และสอบสัมภาษณ์
ประจำปีการศึกษา 2561

Jilin Summer Camp 2018

ขอเชิญน้องๆ มัธยมและผู้สนใจ เรียนภาษาจีน ติว HSK
ทัศนศึกษาภาคฤดูร้อน ณ มหาวิทยาลัยเป่ยหวา (北华大学) จี๋หลิน สาธารณรัฐประชาชนจีน
วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน – วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561

Beijing Summer Camp 2018

ขอเชิญนักเรียนอายุระหว่าง 12-18 ปีเข้าร่วมโครงการ
เรียนภาษาจีนและทัศนศึกษาภาคฤดูร้อน
ณ วิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง 北京华文学院 

สรุปผล “จีนาภิวัตน์” ครั้งที่ 5

สรุปผล
การแข่งขันทักษะภาษาจีน
“จีนาภิวัตน์” ครั้งที่ 5

ทุนเส้นทางสายไหมทางทะเล

“โครงการฝึกอบรมขั้นสูงสำหรับผู้มีความสามารถในแขนงต่างๆ
จากประเทศในเส้นทางสายไหมทางทะเล” (The Advanced Training Program
for Talents from Maritime Silk Road Countries) ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว