ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบ จีนาภิวัตน์ ครั้งที่ 5

ประกาศรายชื่อ
ผู้เข้ารอบการแข่งขันภาษาจีน
"จีนาภิวัตน์" ครั้งที่ 5

ประกวดคัดลายมือภาษาจีน เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่ได้รับรางวัล
โครงการประกวดคัดลายมือ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
ประจำปีพุทธศักราช 2560

ชั้นเรียนของครูผู้รู้จัดการ : จิตวิทยาการสอนภาคปฏิบัติ 2560

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง ชั้นเรียนของครูผู้รู้จัดการ : จิตวิทยาการสอนภาคปฏิบัติ
วันที่ 9–10 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560

Beijing Summer Camp 2017

ขอเชิญนักเรียนอายุระหว่าง 12-18 ปีเข้าร่วมโครงการ
เรียนภาษาจีนและทัศนศึกษาภาคฤดูร้อน
ณ วิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง 北京华文学院 

Summer Jilin 2017

ขอเชิญน้องๆ นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจเรียนรู้ภาษาจีน ติว HSK
ทัศนศึกษาภาคฤดูร้อน 4 สัปดาห์ ณ มหาวิทยาลัยเป่ยหวา (北华大学) จี๋หลิน
สาธารณรัฐประชาชนจีน วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน – วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560

การแข่งขันทักษะภาษาจีน จีนาภิวัตน์ ครั้งที่ 4

การแข่งขันทักษะภาษาจีน
จีนาภิวัตน์ ครั้งที่ 4
曼谷语言学院第四届“智慧杯”中国文化竞赛

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบ จีนาภิวัตน์ ครั้งที่ 4

ประกาศรายชื่อ
ผู้เข้ารอบการแข่งขันภาษาจีน
"จีนาภิวัตน์" ครั้งที่ 4

สัมมนาครูโรงเรียนในระบบ ประจำปี 2559

สัมมนาครูโรงเรียนในระบบ ประจำปี 2559
หัวข้อ “เสียงใหม่ คนใหม่ อย่างที่ใจต้องการ”
โดย กิตติมา พูลวงษ์ (ครูแก้ว The Voice)

เตรียมความพร้อมก่อนสอบ HSK 4 ประจำปี 2559

ติวเข้ม! สอบ HSKระดับ 4 เจาะลึกแนวข้อสอบ วิธีอ่านโจทย์ 
และเทคนิคลัดต่างๆ มากมาย
โดย ผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์การศึกษาทางไกล สถาบันขงจื่อ

การแข่งขันทักษะภาษาจีน จีนาภิวัตน์ ครั้งที่ 3

การแข่งขันทักษะภาษาจีน
จีนาภิวัตน์ ครั้งที่ 3
曼谷语言学院第三届“智慧杯”中国文化竞赛

ทักษะภาษาจีน จีนาภิวัตน์

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบ
การแข่งขันทักษะภาษาจีน
จีนาภิวัตน์ ครั้งที่ 3

Singapore Summer Camp 2016

ขอเชิญน้องๆ ผู้สนใจ ตั้งแต่ 9 ขวบขึ้นไป
ทัศนศึกษา ณ ประเทศสิงคโปร์
วันพุธที่ 6 – วันอังคารที่ 19 เมษายน 2559 (14 วัน)