ประวัติศาสตร์ 1

 
ประวัติศาสตร์ 1
เมืองหลวงถาวรแห่งแรกของญี่ปุ่นได้รับ
การสถาปนาขึ้นที่เมืองนาราในตอนต้นศตวรรษที่ 8

ประวัติศาสตร์ 2

 
ประวัติศาสตร์ 2
อิเอยะสึตั้งตนเป็นผู้ปกครองญี่ปุ่นทั้งประเทศ
ที่มีอำนาจอย่างแท้จริง

อิคคิว ซัง ตอนที่ 1

 
อิคคิว ซัง ตอนที่1
"อิคคิว" เป็นพระภิกษุ ผู้ที่ทำชื่อเสียง
ให้กับวงการศาสนาของประเทศญี่ปุ่นไว้อย่างมากมาย

Sadako

 
Sadako เด็กหญิงซาดาโกะ ซาซากิ
ได้รับพิษจากการทิ้งระเบิดปรมาณู
ของสหรัฐที่ถล่มเมืองฮิโรชิม่า

อิคคิว ซัง ตอนที่ 2

 
อิคคิว ซัง ตอนที่2
ความเป็นคนยอกย้อนของอิคคิวดังกระฉ่อน
จากปากต่อปากและจากปากต่อปากแล้ว