โรงงิ้วของราชสำนัก สมัยราชวงศ์ชิง

 
โรงงิ้วของราชสำนัก สมัยราชวงศ์ชิง
พระจักรพรรดิสมัยราชวงศ์ชิงของจีน
โปรดการทอดพระเนตรงิ้วเกือบทุกพระองค์