เพลง ฤดูกาลแห่งดอกไม้ไฟ 烟火的季节

     เพลง ฤดูกาลแห่งดอกไม้ไฟ 烟火的季节

เพลง มีชีวิตอยู่อย่างพิเศษสุด 最 特 别 的 存在

     เพลง มีชีวิตอยู่อย่างพิเศษสุด 最 特 别 的 存在

เพลง ใครทำให้เธอต้องหลั่งน้ำตา 谁 让 你 流 泪

     เพลง ใครทำให้เธอต้องหลั่งน้ำตา 谁 让 你 流 泪

เพลง ฝนดาวตก 流星雨

     เพลง ฝนดาวตก 流星雨

เพลง ดอกไม้งามในคืนเดือนเพ็ญ 花好月圆夜

     เพลง ดอกไม้งามในคืนเดือนเพ็ญ 花好月圆夜

เพลง เหมือนราวกับความอ่อนโยนของคุณ 恰 似 你 的 温 柔

     เพลง เหมือนราวกับความอ่อนโยนของคุณ  恰 似 你 的 温 柔

เพลง น้ำเต้าหู้กับปาท่องโก๋ - 豆 浆 油 条

     เพลง น้ำเต้าหู้กับปาท่องโก๋ - 豆 浆 油 条

เพลง ไม่พบไม่เลิกรา - 不见不散

     เพลง ไม่พบไม่เลิกรา - 不见不散

เพลง ดอกไม้เหล่านั้น 那些花儿

     เพลง ดอกไม้เหล่านั้น 那些花儿

เพลง อย่าบอกว่าเธอไม่แยแสน้ำตาของฉัน 别说我的眼泪你无所谓

     เพลง อย่าบอกว่าเธอไม่แยแสน้ำตาของฉัน 别说我的眼泪你无所谓