เพลง ดอกไม้งามในคืนเดือนเพ็ญ 花好月圆夜

 

 

ดอกไม้งามในคืนเดือนเพ็ญ


        

任贤齐/杨千桦
rèn xián qí/yáng qiān huà
 

 


พิมพ์   อีเมล