เพลง มีชีวิตอยู่อย่างพิเศษสุด 最特别的存在

     เพลง มีชีวิตอยู่อย่างพิเศษสุด 最特别的存在

เพลง ให้โลกนี้เต็มไปด้วยความรัก 让世界充满爱

     เพลง ให้โลกนี้เต็มไปด้วยความรัก 让世界充满爱

 

เพลง อาศัย ณ ฟากฝั่งน้ำ 在水一方

    เพลง อาศัย ณ ฟากฝั่งน้ำ 在水一方

เพลง เบี้ยหมากรุก 棋子

     เพลง เบี้ยหมากรุก 棋子

เพลง คนเดียวที่ฉันรักคือเธอ 爱的就是你

     เพลง คนเดียวที่ฉันรักคือเธอ 爱的就是你

เพลง จันทร์แทนใจฉัน 月亮代表谁的心

     เพลง จันทร์แทนใจฉัน 月亮代表谁的心

เพลง หนุ่มน้อยที่อยู่ตรงข้ามมองมาทางนี้หน่อย 对面的男孩看过来

     เพลง หนุ่มน้อยที่อยู่ตรงข้ามมองมาทางนี้หน่อย 对面的男孩看过来

เพลง สาวน้อยมองมาทางนี้หน่อย 对面的女孩看过来

     เพลง สาวน้อยมองมาทางนี้หน่อย 对面的女孩看过来

เพลง Angel

     เพลง Angel