อาหาร 8 สายหลักของจีน

 
อาหาร 8 สายหลักของจีน
อาหาร 8 สายหลักนี้หาทานง่าย ปกติจะมีป้าย
บอกว่าร้านนี้เป็นร้านอาหารประเภทใด

ทิศตะวันออกกับทิศตะวันตก

 
ทิศตะวันออกกับทิศตะวันตก
ท่านผู้อ่านคงสงสัยว่า ทำไม
“ทิศตะวันออกกับทิศตะวันตก” กลายเป็น “สิ่งของ” ไปได้ 

สุขา..สุขา

 
สุขา..สุขา
ในปีนี้นครปักกิ่งจะสร้างและปรับปรุง
ห้องสุขามากกว่า250 แห่ง ด้วยงบประมาณ 50 ล้านหยวน

เลข 13

 
เลข 13
หมายเลข 13 ไม่ใช่ unlucky number แต่อย่างไร
แล้วหมายเลขอะไรที่เป็นหมาย เลขอัปมงคลและมงคลสำหรับคนจีน?